日程

1

試合なし

2

試合なし

3

試合なし

4

試合なし

5

試合なし

6

試合なし

7

試合なし

8

試合なし

9

試合なし

10

試合なし

11

試合なし

12

試合なし

13

試合なし

14

試合なし

15

試合なし

16
vs.DeNA
●1 - 4 結果
[オープン戦]

那覇

17

試合なし

18

試合なし

19

試合なし

20

試合なし

21

試合なし

22
vs.日本ハム
試合前
[オープン戦]

名護

13:00

23
vs.楽天
試合前
[オープン戦]

那覇

13:00

24
vs.広島
試合前
[オープン戦]

那覇

13:00

25

試合なし

26

試合なし

27

試合なし

28

試合なし

29
vs.ヤクルト
試合前
[オープン戦]

東京ドーム

18:00

2020年  2月|3月 |4月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月 |10月
 
ホームゲーム
 
 
本日の試合